Ergonomi och belastningsbesvär

Vikten av att sitta skönt på ett stillasittande jobb handlar om ergonomi och hälsa generellt.

malmstol ergomoni
Källa: Aktiv Miljö

Vad handlar egentligen ergonomi om? Jo, att man anpassar arbetsmiljön efter människors förutsättningar och begränsningar. Det kan ske på flera sätt men vanligast på kontor är att kontorsstolen ska vara rätt konstruerad. Det ska med andra ord vara stöd och avlastning för kroppen, och belastningsbesvär som ont i nacke, rygg, axlar och andra följdverkningar som domningar i armar och händer ska förebyggas. En sådan arbetsstol ska ha ryggkonstruktion som formar sig efter användarens naturliga ryggprofil och ge avlastning samt stor kontaktyta, läs mer om malmstolen här.

Ergonomi på jobbet

Arbetsmiljöverkets hemsida går det att läsa om när det finns risk för en belastningsskada. Det finns nämligen ett starkt samband mellan belastningsbesvär och förhållandena i arbetsmiljön. Det uppkommer när du har ett arbete med mycket repetitiva uppgifter men även med tunga lyft.  Om du arbetar i obekväma, ansträngande och påfrestande arbetsställningar märker du av det särskilt. Även högt arbetstempo och stress kan i sinom tur bidra till påfrestande belastningsbesvär, liksom dåliga synförhållanden. Om rummet du arbetar i inte är anpassat till tal, i form av de akustiska förhållanden, så kan dessutom stämbanden utsättas för alldeles för hög belastning.

Vanligt med arbetsskador och belastningsbesvär

Vibrationer är en annan faktor som många inom bygg upplever som starkt bidragande orsak till arbetsskador. Skadliga vibrationer kan verkligen sätta sig i händer, axlar och nacke.

Att minnas är att organisatoriska förhållande bidrar även de, som tidspress, starkt styrt arbete, otillräcklig tid för återhämtning liksom mental belastning med mycket informationsbearbetning och när det behövs tas alltför snabba beslut. Belastningsbesvär förekommer inom alla branscher och är vanliga inom allt från vård och omsorg, tjänstemannasektorn, bygg, transport och jordbruk. Både kvinnor och män inom tillverkningsindustri och montering är drabbade. Därför är det också viktigt att alltid arbeta förebyggande med detta.