Har du Candida?

Candida är en typ av svamp som finns naturligt i människans kropp. Olika livsstilsfaktorer kan dock leda till överväxt vilket i sin tur kan orsaka många hälsoproblem. Här kan du läsa om olika sätt att behandla överväxt av Candida.

Har du någon gång känt dig trött, hängig eller håglös utan att riktigt förstå varför? Har du sedan gått till vårdcentralen för att försöka få ditt hälsotillstånd utrett utan att att få något riktigt bra svar? Det är någonting som drabbar många. Ett relativt vanligt tillstånd som ofta blir feldiagnosticerat är överväxter av Candida, en svamp som finns naturligt i kroppen men som kan ställa till problem om du har för mycket av den.

Överväxt av Candida är väldigt vanligt

Överväxt av Candida kan ge många olika symptom. Till de vanligaste hör att du ofta är orolig i magen, har klåda på olika platser på kroppen (främst i underlivet) och ibland får vit beläggning på tungan. I ett fåtal fall kan Candida leda till allvarliga följdsjukdomar så som lunginflammationer, blodförgiftningar och hjärnhinneinflammation.

Tidningen Hälsa skriver att så många som 25% av västvärldens befolkning kan lida av överväxt av Candida. De flesta av dem är omedvetna om att det är just det de lider av. Om du lider av Candida kan det vara nödvändigt med medicinsk behandling, men du kan också göra mycket själv.

Saker du själv kan göra för att behandla Candida

Bland de mest grundläggande tipsen du kan ta till för att mildra symptomen av en Candidaöverväxt är att lägga om kosten. Candida frodas av onyttig kosthållning som innehåller mycket socker, och det är en bra idé om du för in kost som svampen inte gillar. Dit hör till exempel kokosolja som har svampdödande egenskaper. En annan sak som ökar tillväxten av Candida är stress, det kan därför vara nödvändigt att du ser över ditt liv på den punkten. Börja träna eller meditera som olika led i att mildra stressen. Du bör också byta ut dina sänglakan mer regelbundet än vad du kanske gör. Och se till att tvätta dem i så höga temperaturer som är möjligt utan att skada tygerna.