Vikten av att sova tillräckligt

En viktig del av att leva hälsosamt är att sova tillräckligt. Under sömnen byggs kroppen upp efter träningen, och det är också då som immunförsvaret stärks. Dessvärre sover många av oss för lite, vilket får effekter på folkhälsan.

När arbetarrörelsen propagerade för åtta timmars arbetsdag gjorde de det under flera paroller, bl.a. ”8 timmars arbete, 8 timmars vila, 8 timmars sömn”. Men hur många av oss sover åtta timmar per natt? Vi lever i ett dygnet runt-samhälle, med skiftarbete och ett utbud av underhållning online som alltid är tillgängligt. Vi är dock inte gjorda för att vara vakna på natten, och detta märks bl.a. i hälsostatistiken för skiftarbetare. Att störa den naturliga dygnsrytmen ställer till problem för hälsan.

I en artikel i Svenska Dagbladet säger Jan-Erik Broman, chef för sömnkliniken i Uppsala, att om han fick bestämma skulle inga tv-program sändas efter kl. 23.00 på kvällen, och internet skulle sluta fungera vid samma klockslag. Svenskarna sover i snitt sex timmar och 45 minuter per natt, och det är enligt Broman för lite.

Vi sover för lite

Sömnbrist, som har ökat med två tredjedelar i Sverige på 25 år, har flera negativa effekter på hälsan. Att sova för lite kan orsaka depression, ångest och fetma. Detta beror på att energiförbrukningen sjunker när man är vaken på natten, och man inte förbränner lika mycket av den näring som man får i sig genom det man äter och dricker. Övervikt kan i sin tur orsaka hjärt- och kärlsjukdomar.

En annan anledning till att det blir svårare att hålla vikten om man sover för lite är att kroppen, ironiskt nog, blir mer sugen på onyttigheter när energiförbrukningen sjunker. Detta gäller även om man tränar och på andra sätt lever ett hälsosamt liv.

Även om den nya tekniken på många sätt distraherar oss gör den det också möjligt att sova bättre, om vi använder den på rätt sätt. Med hjälp av aktivitetsarmband kan man hålla koll på hur mycket man sover, vilket är en bra början för att komma till rätta med problemet.