Några av fördelarna med lagsport

Att sporta i ett lag är på många sätt bättre än att ägna sig åt individuell idrott. Det finns många fördelar som vi kanske inte alltid tänker på.

De flesta har någon gång ägnat sig åt någon form av idrott. Speciellt i Sverige är idrotten djupt invävd i kulturen. Vissa ägnar sig åt individuella idrotter och detta kan ge en hel del. Men jag är fullt övertygad om att lagsporter kan ge så mycket mer.

Ökar samhörighet

Lagsport ger på ett helt annat sätt en samhörighet och mening som inte individuell idrott gör. Att vara en del av ett lag ger både mening och glädje. Det är skillnad att kämpa för ett helt lag mot att bara kämpa för sig själv. Ett lag är en utmärkt plats för att bygga relationer och många har en stor del av sitt sociala liv i laget. Detta är svårare om man ändrar sig åt en individuell idrott.

Man slipas mot varandra

Att träna är oerhört viktigt för att bli bättre på det man gör. Naturligtvis blir man bättre av att träna själv och fila på dom moment man känner sig osäker på. Men det är även bevisat att man lär sig mer om man har någon annan att kolla på. Många som spelar till exempel innebandy eller fotboll skulle aldrig ha blivit så bra som de blivit om de inte haft lagkamrater att slipa sig mot. Man ser hur de andra både tränar och tävlar och kan dra lärdomar från dem. Håller man på med en individuell idrott kan det finnas en inställning av att man inte vill dela med sig av sina tips, eftersom man inte vill göra sina konkurrenter bättre. Men i ett lag är det allas angelägenhet att laget blir bättre. Då lär man varandra.

Lagsport en plats för integration

Vi lever i ett samhälle där klyftorna bara växer. Då behövs något som kan ena oss. Att samlas runt idrott kan vara ett sätt att överbrygga dessa klyftor i samhället. Att vara en del av ett lag kan utveckla både språk och bygga kontakter till samhället. Jag tror att lagsport är en viktig del av vårt samhälles framtid.